Standard ISO standard · ISO/TS 22003:2013

Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Status: Gällande

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Livsmedelstekniska processer (67.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Artikelnummer: STD-916887

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-12

Antal sidor: 34

Ersätter: ISO/TS 22003:2007