Standard ISO standard · ISO/TS 22003:2007

Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Status: Upphävd · Ersätts av: ISO/TS 22003:2013

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Livsmedelstekniska processer (67.020)


Produktinformation

Språk: Franska Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Artikelnummer: STD-908410

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-14

Antal sidor: 16

Ersätts av: ISO/TS 22003:2013