Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-11

Ledning av tillförlitlighet - Del 3-11: Riktlinjer för funktionssäkerhetsinriktat underhåll

Status: Gällande

Ämnesområden

Forskning och utveckling (03.100.40) Kvalitet Allmänt (03.120.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenance

Artikelnummer: STD-3334047

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-01-25

Antal sidor: 48