Standard Svensk standard · SS-ISO 22322:2017

Samhällssäkerhet - Krishantering - Vägledning för varning till allmänheten (ISO 22322:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22322:2015 provides guidelines for developing, managing, and implementing public warning before, during, and after incidents.
This International Standard is applicable to any organization responsible for public warning. It is applicable at all levels, from local up to international.
Before planning and implementing the public warning system, risks and consequences of potential hazards are assessed. This process is not part of this International Standard.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Societal security - Emergency management - Guidelines for public warning (ISO 22322: 2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029409

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-02

Antal sidor: 28