Standard Svensk standard · SS-ISO 4151

Vägfordon - Mopeder - Reglage - Typer, placeringar och funktioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Motorcyklar och mopeder (43.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Road vehicles - Mopeds - Type, location and functions of controls

Artikelnummer: STD-8734

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 4