Standard Svensk standard · SS-ISO 11898-1/Cor 1:2006

Vägfordon - Datakommunikation enligt CAN - Del 1: Länkskikt och fysisk signalering (ISO 11898-1:2003/Cor 1:2006, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11898-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11898-1/Cor 1:2006

Vägfordon - Datakommunikation enligt CAN - Del 1: Länkskikt och fysisk signalering (ISO 11898-1:2003/Cor 1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11898-1/Cor 1:2006

Vägfordon - Datakommunikation enligt CAN - Del 1: Länkskikt och fysisk signalering (ISO 11898-1:2003/Cor 1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Controller area network (CAN) - Part 1: Data link layer and physical signalling (ISO 11898-1:2003/Cor 1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45486

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-02

Antal sidor: 6

Korrigerar: SS-ISO 11898-1

Ersätts av: SS-ISO 11898-1:2016