Standard Svensk standard · SS-ISO 6786:2012

Vägfordon - Tryckluftsbromssystem - Identifikation av röranslutningar (ISO 6786:1980, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6786:2012

Vägfordon - Tryckluftsbromssystem - Identifikation av röranslutningar (ISO 6786:1980, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies an identification system for pipe connections on units of air braking systems. The digits designated shall be placed close to the ports on the units.

Ämnesområden

Bromssystem (43.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6786:2012

Vägfordon - Tryckluftsbromssystem - Identifikation av röranslutningar (ISO 6786:1980, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bromssystem för kommersiella fordon, SIS/TK 217

Internationell titel: Road vehicles - Air braking systems - Identification of connections on units (ISO 6786:1980, IDT)

Artikelnummer: STD-84841

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-20

Antal sidor: 12