Standard Svensk standard · SS-ISO 21995:2008

Vägfordon - Provning av luftbromssystem i fordon med tillåten totalvikt över 3,5 t - Framtagning och användning av referensvärden med rullbromsprovare (ISO 21995:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21995:2008

Vägfordon - Provning av luftbromssystem i fordon med tillåten totalvikt över 3,5 t - Framtagning och användning av referensvärden med rullbromsprovare (ISO 21995:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides a method for the acquisition of suitable braking reference values that the manufacturer is required to provide, and for the use of these reference values in periodical technical inspection (PTI) on air brake systems.

Ämnesområden

Bromssystem (43.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21995:2008

Vägfordon - Provning av luftbromssystem i fordon med tillåten totalvikt över 3,5 t - Framtagning och användning av referensvärden med rullbromsprovare (ISO 21995:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bromssystem för kommersiella fordon, SIS/TK 217

Internationell titel: Road vehicles - Test of vehicle air braking systems with a permissible mass of over 3,5 t - Acquisition and use of reference values using a roller brake tester (ISO 21995:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-65558

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 24