Standard Svensk standard · SS-ISO 21069-2:2008

Vägfordon - Provning av bromssystem i fordon med max tillåten totalvikt över 3,5 t med rullbromsprovare - Del 2: Hydropneumatiska och rent hydrauliska bromssystem (ISO 21069-2, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21069-2:2008

Vägfordon - Provning av bromssystem i fordon med max tillåten totalvikt över 3,5 t med rullbromsprovare - Del 2: Hydropneumatiska och rent hydrauliska bromssystem (ISO 21069-2, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21069 describes a procedure that generates comparable measurement results in roller brake testing, such that the efficiency of the service braking system can be assessed reliably wherever the roller brake tests are performed.
The following items are covered in this part of ISO 21069:
symbols and definitions;
test methods;
test conditions;
test equipment required;
accuracy of test equipment;
data recording and calculation needed; presentation of results;
assessment criteria for pass/fail.
The procedure described in this part of ISO 21069 is not applicable to passenger cars.

Ämnesområden

Bromssystem (43.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21069-2:2008

Vägfordon - Provning av bromssystem i fordon med max tillåten totalvikt över 3,5 t med rullbromsprovare - Del 2: Hydropneumatiska och rent hydrauliska bromssystem (ISO 21069-2, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Road vehicles - Test of braking systems on vehicles with a maximum authorized total mass of over 3,5 t using a roller brake tester - Part 2: Air over hydraulic and purely hydraulic braking systems (ISO 21069-2, IDT)

Artikelnummer: STD-66112

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-28

Antal sidor: 28