Standard Svensk standard · SS 3658

Vägfordon - Bromsanpassning av tunga fordonskombinationer med pneumatiska bromssystem - Provning med rullbromsprovare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3658

Vägfordon - Bromsanpassning av tunga fordonskombinationer med pneumatiska bromssystem - Provning med rullbromsprovare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna svenska standard beskriver en metod för utvärdering av bromsanpassning av tunga fordonskombina-tioner med pneumatiska bromssystem, med hjälp av en rullbromsprovare. Standarden ger: - ett rekommenderat tryckområde för systemets starttryck för dragfordon och släpfordon; - en rekommenderad metod för att bestämma systemets starttryck. Denna standard omfattar inte högtrycksanpassning. Högtrycksanpassningen innefattar kontroll av friktions-koefficienten mellan belägg och trumma och ligger utanför denna standards omfattning.

Ämnesområden

Bromssystem (43.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3658

Vägfordon - Bromsanpassning av tunga fordonskombinationer med pneumatiska bromssystem - Provning med rullbromsprovare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bromssystem för kommersiella fordon, SIS/TK 217

Internationell titel: Road vehicles - Braking compatibility of heavy commercial vehicle combinations with pneumatic braking systems - Testing with roller brake tester

Artikelnummer: STD-72238

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-03-14

Antal sidor: 20

Finns även på: SS 3658

Ersätter: SS 3658