Standard Svensk standard · SS-EN 12806

Komponenter till motorgasdrivna fordon - Andra än behållare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12806

Komponenter till motorgasdrivna fordon - Andra än behållare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the general design and testing requirements for all components, in automotive Liquefied Petroleum Gas (LPG) propulsion systems, which have a working pressure equal to or greater than 20 kPa. This European Standard also specifies the requirements for the Electric Control Unit (ECU), which is not subjected to pressure, and the gas-tight housing which has a working pressure below 20 kPa. This European Standard excludes containers.

Ämnesområden

Bränslesystem (43.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12806

Komponenter till motorgasdrivna fordon - Andra än behållare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering, SIS/TK 213

Internationell titel: Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers

Artikelnummer: STD-34536

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 77