Standard Svensk standard · SS-ISO 7591

Bilar - Reflekterande registreringsskyltar för motorfordon och släpfordon

Status: Gällande

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers - Specification

Artikelnummer: STD-4559

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-04-01

Antal sidor: 6