Standard Svensk standard · SS-ISO 15859-1:2004

Space systems - Fluid characteristics, sampling and test methods - Part 1: Oxygen (ISO 15859-1:2004, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

System för rymdkommunikation (49.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Space systems - Fluid characteristics, sampling and test methods - Part 1: Oxygen (ISO 15859-1:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-36866

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-06

Antal sidor: 12