Standard Svensk standard · SS-EN 2379:2018

Flyg- och rymdteknik - Vätskor för bedömning av icke-metalliska material

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies preferred test fluids for evaluating the resistance of non-metallic and related materials to the action of fluids. The aim of this document is to rationalise the choice of fluids used for qualification and batch testing of materials. In some cases, the test fluid and conditioning temperatures may closely simulate in-service conditions. However, no direct behaviour with service conditions shall be implied.

Ämnesområden

Komponenter (49.035)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fluids for assessment of non-metallic materials

Artikelnummer: STD-80007880

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-20

Antal sidor: 20