Standard Svensk standard · SS-EN 3748

Rymdteknik - O-ringsspår - Mått

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the dimensions of grooves for use with o-rings according to EN-standards for aerospace applications: - radial sealing: rod or bore mounted o-rings; - axial sealing: internal or external pressure source.

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31636

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 30