Standard Svensk standard · SS-EN 3688

Aerospace series - T-ring fillers in titanium alloy for welding pipes - 14 000 kPa nominal pressure

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - T-ring fillers in titanium alloy for welding pipes - 14 000 kPa nominal pressure

Artikelnummer: STD-31446

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-09

Antal sidor: 6