Standard Svensk standard · SS-EN 2338

Aerospace series - Sheets, hot rolled in titanium and titanium alloys - Thickness 0,8 mm equal to or less than a equal to or less than 6 mm - Dimensions

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the dimensions and tolerances of: Sheets, hot rolled in titanium and titanium alloys Thickness 0,8 mm

Ämnesområden

Titan (49.025.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31133

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 7