Standard Svensk standard · SS-EN 2003-009:2007

Aerospace series - Test methods - Titanium and titanium alloys - Part 009: Determination of surface contamination

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies two methods of determining surface contamination caused by an a-stabilizer on titanium and titanium alloys, for aerospace applications.

Ämnesområden

Titan


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Test methods - Titanium and titanium alloys - Part 009: Determination of surface contamination

Artikelnummer: STD-60307

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-22

Antal sidor: 8