Standard Svensk standard · SS-EN 2731:2005

Aerospace series - Magnesium alloy MG-C46001 - T6 - Sand casting

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Magnesium alloy MG-C46001 T6 Sand casting for aerospace applications.

Ämnesområden

Legeringar med icke-järnmetaller


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Magnesium alloy MG-C46001 - T6 - Sand casting

Artikelnummer: STD-40693

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-15

Antal sidor: 8