Standard Svensk standard · SS-EN 2823:2017

Flyg- och rymdteknik – Fiberförstärkt plast – Bestämning av fuktig atmosfärs exponeringseffekt på fysikaliska och mekaniska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the method for determining the effect of exposure to a humid atmosphere on the physical and mechanical characteristics of fibre reinforced plastics. This standard applies to all laminates, whatever the nature of the reinforcement and organic matrix used, unless otherwise indicated in the material standard and/or technical specification.

Ämnesområden

Gummi och plast (49.025.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029048

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 24