Standard Svensk standard · SS-EN 4247:2005

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T42 - Plate - 6 mm less than to a less than or equal to 140 mm

Status: Gällande

Ämnesområden

Aluminium (49.025.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-40185

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-07

Antal sidor: 7