Standard Svensk standard · SS-EN 4211:2005

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T42 - Clad plate - 6 mm less than to a less than or equal to 25 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P2024- T42 Clad plate 6 mm

Ämnesområden

Aluminium (49.025.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-40180

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-07

Antal sidor: 7