Standard Svensk standard · SS-EN 2802:2005

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475 - T761 - Sheet and strip - 0,6 mm less than or equal to a less than or equal to 6 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7475- T761 Sheet and strip 0,6 mm

Ämnesområden

Aluminium


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475 - T761 - Sheet and strip - 0,6 mm less than or equal to a less than or equal to 6 mm

Artikelnummer: STD-40064

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-06

Antal sidor: 7