Standard Svensk standard · SS-EN 2092:2005

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T6 or T62 - Clad sheet and strip - 0,4 mm less than or equal to a less than or equal to 6 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7075- T6 or T62 Clad sheet and strip 0,4 mm

Ämnesområden

Aluminium


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T6 or T62 - Clad sheet and strip - 0,4 mm less than or equal to a less than or equal to 6 mm

Artikelnummer: STD-40162

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-07-07

Antal sidor: 7

Ersätter: SS-EN 2092