Standard Svensk standard · SS-EN 2510:2019

Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T42 - Dragna rör för bärande konstruktioner

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements relating to: Aluminium alloy 2024- T42 Drawn tubes for structural applications for aerospace applications.

Ämnesområden

Aluminium (49.025.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T42 - Drawn tubes for structural applications

Artikelnummer: STD-80012324

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-03

Antal sidor: 24