Standard Svensk standard · SS-EN 6059-100:2015

Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 100: General

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the general test methods and qualification for protection sleeves for cables and cable bundles for aerospace applications.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 100: General

Artikelnummer: STD-8014628

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 6059-100:2011