Standard Svensk standard · SS-EN 4644-201:2015

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 201: Locking and polarizing hardware - Product standard

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies central coupling mechanism for size 2 disconnect housing used in the family of modular rectangular electrical and optical connector with rectangular inserts.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 201: Locking and polarizing hardware - Product standard

Artikelnummer: STD-8017185

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-09

Antal sidor: 20