Standard Svensk standard · SS-EN 4057-404:2006

Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 404: Low temperature installation

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 404: Low temperature installation

Artikelnummer: STD-57325

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-18

Antal sidor: 5