Standard Svensk standard · SS-EN 3745-701

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 701: Strippability

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 701: Strippability

Artikelnummer: STD-32593

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-14

Antal sidor: 5