Standard Svensk standard · SS-EN 3745-517:2017

Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 517: Provning genom fastspänning med buntband

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the attenuation variation of an optical cable when clamped to a mandrel with cable ties, simulating the condition in an installed harness.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 517: Cable tie clamping test

Artikelnummer: STD-8025721

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-28

Antal sidor: 16