Standard Svensk standard · SS-EN 3745-100:2008

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 100: General

Status: Gällande

Omfattning
This standard defines terms for optical fibres and cable.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 100: General

Artikelnummer: STD-66724

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-06-17

Antal sidor: 20