Standard Svensk standard · SS-EN 3475-802:2009

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 802: Capacitance unbalance

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method for measuring the capacitance unbalance for digital data transmission cable (within a pair or quad).

It shall be used together with EN 3475-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 802: Capacitance unbalance

Artikelnummer: STD-69001

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-02

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 3475-802