Standard Svensk standard · SS-EN 3475-801

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -Test methods - Part 801: Capacitance per unit length

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -Test methods - Part 801: Capacitance per unit length

Artikelnummer: STD-32624

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Antal sidor: 5