Standard Svensk standard · SS-EN 3155-040:2007

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 040: Contacts, electrical, coaxial, size 12, male, type D, solder, class R - Product standard

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 040: Contacts, electrical, coaxial, size 12, male, type D, solder, class R - Product standard

Artikelnummer: STD-60830

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-17

Antal sidor: 15