Standard Svensk standard · SS-EN 2591-613

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 613: Optical elements - Impact test

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 613: Optical elements - Impact test

Artikelnummer: STD-32688

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-05

Antal sidor: 6