Standard Svensk standard · SS-EN 4652-221:2017

Flyg- och rymdteknik – RF- och koaxiala anslutningsdon – Del 221: Typ 2, gränssnitt TNC – Pressförbindning – Rätvinklig stickkontakt – Produktstandard

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 4652-221:2017/AC:2018

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of screwed on coupling (TNC interface) coaxial right angle plugs – 50 ohms. The cable to connector assembly is a crimp technology.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard

Artikelnummer: STD-8029820

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-24

Antal sidor: 20