Standard Svensk standard · SS 637005 CD

Tekniska försörjningssystem Begrepps och tillämpningsmodell

Status: Gällande

Omfattning
CD-ROM

Ämnesområden

Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Energi- och värmeöverföring (27) Elektriska linor och kablar (29.060) Elnät (29.240) Datakommunikationsnät (33.040.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28492

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-08-25

Antal sidor: 70