Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8033:2006

Slangar av gummi och plast - Bestämning av vidhäftning mellan komponenter (ISO 8033:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8033:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8033:2006

Slangar av gummi och plast - Bestämning av vidhäftning mellan komponenter (ISO 8033:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Adequate adhesion between the various components of a hose is essential if it is to perform satisfactorily in
service. This International Standard specifies methods for the determination of the adhesion between lining
and reinforcement, between cover and reinforcement, between reinforcement layers, between cover and outer
lamination (thin layer of material outside the cover for protection) and between lining and inner lamination (thin
layer of material inside the lining to reduce permeation of fluid into the lining). It covers all bore sizes and the
following types of hose construction:
- woven textile fabric;
- braided textile fabric;
- knitted textile fabric;
- circular-woven textile fabric;
- textile spiral;
- textile cord;
- wire braid;
- wire spiral;
- hoses containing a supporting helix.

Ämnesområden

Slangar och slangledningar (23.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8033:2006

Slangar av gummi och plast - Bestämning av vidhäftning mellan komponenter (ISO 8033:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber and plastics hoses - Determination of adhesion between components (ISO 8033:2006)

Artikelnummer: STD-45926

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-21

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 28033 , SS-ISO 8033

Ersätts av: SS-EN ISO 8033:2017