Standard Svensk standard · SS 248233

Tryckluftsslang av termoplast - Thermoplastic air hose

Status: Gällande

Ämnesområden

Slangar och slangledningar (23.040.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6656

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-04-01

Antal sidor: 7