Standard Svensk standard · SS-EN 15632-1:2009+A1:2014

Fjärrvärmesystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides classification, general requirements and test methods for flexible, pre-insulated, directly buried district heating pipe systems.
It is intended to be used in conjunction with parts 2, 3, 4, and 5.
Depending on the pipe assembly (see Table 4), this European Standard is valid for maximum operating temperatures of 95 °C to 140 °C and operating pressures of 6 bar to 25 bar.
The pipe systems are designed for a lifetime of 30 years. For pipe systems with plastic service pipes, the respective temperature profiles are defined in EN 15632-2 and EN 15632-3.
NOTE For the transport of other liquids, for example potable water, additional requirements may be applicable.

Ämnesområden

Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Rör av icke-järnmetaller (23.040.15) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods

Artikelnummer: STD-104983

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15632-1:2009