Standard Svensk standard · SS-EN 14870-1:2006

Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends (ISO 15590-1:2001 modified)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14870-1:2011

Ämnesområden

Rördelar av metall (23.040.40) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends (ISO 15590-1:2001 modified)

Artikelnummer: STD-44346

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-18

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN 14870-1:2011