Standard Svensk standard · SS-EN 14901:2014

Rör, rördelar och tillbehör av gjutjärn - Epoxybeläggningar (extra kraftig) i rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14901-1:2014+A1:2019

Omfattning
This European Standard defines the requirements and test methods for factory applied epoxy coatings (fusion bonded powder or liquid two-pack) used for the corrosion protection of ductile iron fittings and accessories conforming to EN 545, EN 598, EN 969, EN 12842, EN 14525, for: - conveying water (e.g. potable water) at operating temperature up to 50 °C excluding frost; or - conveying waste water at operating temperature up to 45 °C excluding frost; or - conveying gas at operating temperature up to 50 °C; - suitable for external environments, i.e. soils, waters and atmospheres of all common corrosion loads, characterized in EN 545:2010, D.2.3.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Rördelar av metall (23.040.40) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Ductile iron pipes, fittings and accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-103198

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-10-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14901:2006

Ersätts av: SS-EN 14901-1:2014+A1:2019