Standard Svensk standard · SS-EN 10216-4:2004

Sömlösa rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 4: Olegerade och legerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10216-4:2013

Omfattning
This Part of EN 10216 specifies the technical delivery conditions in two test categories for seamless tubes of circular cross section, with specified low temperature properties, made of non-alloy and alloy steel.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Stålrör (77.140.75)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties

Artikelnummer: STD-36164

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-19

Antal sidor: 30

Ersätts av: SS-EN 10216-4:2013