Standard Svensk standard · SS-EN 1971-1:2011

Koppar och kopparlegeringar - Eddy current test för mätning av defekter på runda extruderade rör av kopparrör - Del 1: Provning med en omslutande spole för utvändig mantelyta

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1971-1:2019
Omfattning
This part of this European Standard specifies a procedure for the eddy current test with an encircling test coil for measuring defects on the outer surface of seamless round copper and copper alloy tubes. NOTE The eddy current test method(s) required, together with the size range and acceptance level, are defined in the relevant product standard. The choice of the method for eddy current test: - with an encircling test coil on the outer surface according EN 1971-1; or- with an internal probe on the inner surface according EN 1971-2; is at the discretion of the manufacturer if there are no other agreements between the purchaser and the supplier.

Ämnesområden

Rör av icke-järnmetaller (23.040.15) Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20) Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface

Artikelnummer: STD-82537

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1971

Ersätts av: SS-EN 1971-1:2019