Standard Svensk standard · SS-ISO 9852:2007

Plaströrsystem - PVC-U rör - Beständighet mot diklormetan vid angiven temperatur - Provningsmetod (ISO 9852:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9852:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9852:2007

Plaströrsystem - PVC-U rör - Beständighet mot diklormetan vid angiven temperatur - Provningsmetod (ISO 9852:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9852:2007

Plaströrsystem - PVC-U rör - Beständighet mot diklormetan vid angiven temperatur - Provningsmetod (ISO 9852:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) - Test method (ISO 9852:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-60972

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-08

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN ISO 9852:2017