Standard Svensk standard · SS-ISO 13953

Plaströrsystem - PE-rör och rördelar - Bestämning av draghållfasthet och feltillstånd hos prov från en smältsvetsad fog

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard describes a test method for determination of the tensile strength and tensile failure mode of butt-fused polyethylene (PE) pipe assemblies.
The method is applicable to butt-fused joints between PE pipes with a nominal outside diameter of not less than 90 mm.
The method may be used, together with other test methods, to evaluate the quality of the butt-fused joints.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rör och rördelar av andra material (23.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength and failure mode of test specimens from a butt-fused joint

Artikelnummer: STD-31637

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 8