Standard Svensk standard · SS-ENV 852

Plaströrsystem - Plaströr för transport av dricksvatten - Bestämning av migrering - Vägledning för tolkning av migreringsvärden erhållna vid laboratorieprov

Status: Gällande

Omfattning
This Prestandard is applicable to plastics pipes, joints and fittings to be used for the transport of water intended for human consumption and raw water used for the manufacture of water intended for human consumption. It gives guidance on: 1) number of successive migration periods to be carried out; 2) how to interpret M values calculated from successive migration periods; 3) a method for converting M values into values that reflect field use conditions; 4) acceptance criteria for the duplicate M values obtained by testing in accordance with EN ISO 8795.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values

Artikelnummer: STD-30859

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-07

Antal sidor: 16