Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-1:2011

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 1: Allmänt (ISO 11296-1:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11296-1:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-1:2011

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 1: Allmänt (ISO 11296-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11296 specifies the requirements and test methods for plastics piping systems intended to be used for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks, which are operated as gravity systems and subjected to a maximum surcharge pressure of 0,5 bar1). It is applicable to pipes and fittings as manufactured, as well as to the installed plastics lining system; it is not applicable to the existing pipeline or any annular filler. This part of ISO 11296 establishes the general requirements common to all relevant renovation techniques (see 3.1.2).

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-1:2011

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 1: Allmänt (ISO 11296-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 1: General (ISO 11296-1:2009)

Artikelnummer: STD-80396

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-16

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11296-1:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 11296-1:2018