Standard Svensk standard · SS-EN 1119

Plaströrsystem - Kopplingar till glasfiberarmerade termoplaströr och rördelar - Provning av täthet och hållfasthet iböjliga kopplingar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1119:2009

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistanceto damage of flexible and reduced-articulation joints

Artikelnummer: STD-18637

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN 1119:2009