Standard Svensk standard · SS-ISO 7842

Rörledningsarmatur - Automatiska ångfällor - Bestämning av flödeskapacitet - Provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Övriga rörledningskomponenter (23.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Automatic steam traps - Determination of discharge capacity - Test methods

Artikelnummer: STD-12079

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-07-10

Antal sidor: 20